101 câu hỏi và giải đáp đầu tư bất động sản

198.000 

Cuốn sách là các vấn đề thực tế mà hàng nghìn nhà đầu tư bất động sản gặp phải và được tác giả chia sẻ thông qua trải nghiệm của mình.

error: Content is protected !!