Đất 1560m2 Xã Ninh Ích, Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa – Đầu tư đầy tiềm năng

2.200.000.000 

error: Content is protected !!