Category Archives: Bất động sản

4 trường hợp cấp đổi Sổ đỏ mới nhất là gì?

4 trường hợp cấp đổi Sổ đỏ mới nhất là gì

4 trường hợp cấp đổi Sổ đỏ mới nhất là gì? Cấp đổi Sổ đỏ là quyền của người sử dụng đất khi Sổ đỏ bị rách, hỏng, đo đạc lại diện tích hoặc theo nhu cầu của người sử dụng đất. Dưới đây là 4 trường hợp cấp đổi Sổ đỏ theo quy định […]

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ​​Dưới đây là 5 nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Được quy định tại Điều 98 Luật Đất đai 2013. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm những gì?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm những gì

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm những gì? Cá nhân, hộ gia đình được sử dụng đất, cấp sổ đất. Phải đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013. Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Cụ thể:  Đất có […]

Nguyên tắc bồi thường đất đai bắt buộc phải biết là gì?

Nguyên tắc bồi thường đất đai bắt buộc phải biết là gì? Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất. Hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. […]

Đất nằm trong hành lang đường lưới điện có bị thu hồi sổ đỏ không?

Đất nằm trong hành lang đường lưới điện có bị thu hồi sổ đỏ không

Đất nằm trong hành lang đường lưới điện có bị thu hồi sổ đỏ không? Theo quy định của pháp luật, hành lang an toàn điện. Là khoảng không gian dọc theo đường dây, giới hạn cụ thể như sau:  Chiều dài tính của hành lang an toàn. Từ vị trí đường dây ra khỏi […]

Đất chưa có sổ có được đền bù khi thu hồi không?

Đất chưa có sổ có được đền bù khi thu hồi không

Đất chưa có sổ có được đền bù khi thu hồi không? Hiện nay, với sự phát triển của kinh tế ngày càng có nhiều dự án ra đời đòi hỏi phải cần một quỹ đất để xây dựng. Vì vậy mới đặt ra trường hợp thu hồi đất. Để được bồi thường về đất […]

Đất nông nghiệp bỏ hoang có bị thu hồi không?

Đất nông nghiệp bỏ hoang có bị thu hồi không

Đất nông nghiệp bỏ hoang có bị thu hồi không? Nhiều người vì lý do, vướng bận nào đấy không thể tiến hành sử dụng đất để sản xuất, dẫn đến đất bị bỏ hoang lâu dài. Việc đất nông nghiệp bị bỏ hoang trong thời gian dài theo quy định pháp luật đất đai […]

Sự khác nhau giữa cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị mất với cấp đổi?

Sự khác nhau giữa cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị mất với cấp đổi

Sự khác nhau giữa cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị mất với cấp đổi? Tiêu chí  Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất        Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trường hợp áp dụng  Bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thất […]

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguy hiểm không?

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguy hiểm không

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) có nguy hiểm không? Khi Sổ đỏ bị mất thì nhiều người rất lo lắng. Vì sợ người khác chuyển nhượng, thế chấp nhà đất của mình. Vậy, bạn có cho rằng khi bị mất Sổ đỏ có “nguy hiểm” như nhiều người […]

Khi mất sổ đỏ thì phải làm gì và thông báo cho cơ quan nào?

Khi mất sổ đỏ thì phải làm gì và thông báo cho cơ quan nào

Khi mất sổ đỏ thì phải làm gì và thông báo cho cơ quan nào? Trong quá trình sử dụng đất của mình. Không ít các trường hợp đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hay còn gọi là sổ đỏ). Khi đó người sử dụng đất phải làm Thủ tục xin […]

error: Content is protected !!