4 câu tự hỏi mình để loại bỏ cảm xúc tiêu cực

Phạm Văn Nam - 4 câu hỏi để loại bỏ tiêu cực

Đây là 4 câu hỏi đơn giản, bạn nên tự hỏi mình và trả lời nó mỗi khi gặp phải cảm xúc tiêu cực, diễn ra trong cuộc đời mình.

Phạm Văn Nam chia sẻ 4 câu hỏi quan trọng để vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực
Phạm Văn Nam chia sẻ 4 câu hỏi quan trọng để vượt qua mọi cảm xúc tiêu cực
error: Content is protected !!