Học nghe và học nói hay nhất mọi thời đại

Học nghe và nói hay nhất là đây
Bí quyết trước khi nói & nghe điều gì.

Phạm văn Nam ngồi đàm đạo kinh doanh với doanh nhân Minh Toàn chủ tịch Khatech

Có người kia đến gặp một nhà thông thái & hỏi:

 • Ông biết chuyện gì về bạn ông không?
 • Khoan đã. Trước khi kể, anh hãy cho tôi hỏi 3 câu sau.
  Câu thứ nhất: Anh có chắc chắn những gì mình sắp nói là sự thật không?
 • Không chắc lắm vì tôi cũng nghe người khác kể lại.
 • Vậy là anh không chắc.
  Câu thứ hai: những gì anh sắp nói về bạn tôi có phải là những điều tốt đẹp hoặc tử tế?
 • Không, ngược lại là đằng khác.
 • Bây giờ là câu thứ 3: Những gì anh sắp nói có giúp ích gì cho tôi không? Có thật sự cần thiết cho tôi không?
 • Tôi không chắc. Có thể tôi kể anh nghe cho biết mà thôi.

Nhà thông thái kết luận:

 • Nếu những gì anh sắp nói không chắc là sự thật, không phải là điều tốt đẹp, tử tế mà lại chẳng giúp gì cho tôi, vậy tôi không cần phải nghe & có lẽ anh không cần phải kể

Nguồn: Sưu tầm

error: Content is protected !!