Người được tặng cho tài sản cần phải có điều kiện gì không?

Người được tặng cho tài sản cần phải có điều kiện gì không

Người được tặng cho tài sản cần phải có điều kiện gì không?

Việc tặng cho được hiểu là bên tặng cho chuyển giao tài sản, quyền đối với tài sản của bên tặng cho sang bên nhận tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Như vậy, khi chuyển giao quyền thì tùy vào thỏa thuận của các bên mà bên nhận tặng cho có phải thực hiện nghĩa vụ đi kèm hay không với điều kiện không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  • Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho;
  • Trường hợp bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ trước khi tặng cho mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện;
  • Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại (Điều 462 Bộ luật dân sự 2015).

chuyển giao tài sản

Quy trình thực hiện sang tên quyền sử dụng đất được tặng cho

Bước 1. Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính. Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bước 4. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Chuyển hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nơi nhận hồ sơ.

Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vào sổ, thu phí, lệ phí (nếu có). Và trả kết quả cho người nhận quyền sử dụng đất.

Cảm ơn bạn đã xem bài Người được tặng cho tài sản cần phải có điều kiện gì không? Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!