Người giàu học tập trọn đời, người nghèo theo nửa đoạn

Học tập trọn đời là điều tiên quyết mà mỗi chúng ta muốn có được trí tuệ và kiến thức

Kiến thức từ những người thầy là vô cùng tuyệt vời bởi họ phải mất năm để nghiên cứu, học hỏi, và truyền đạt lại cho bạn

Tuy nhiên để thành công kiến thức chỉ chiếm 20%, Còn 80% còn lại là việc học trò phải biến kiến thức đó thành hành động và làm nó để có kết quả,

Phạm Văn Nam giảng bài trên lớp học siêu môi giới bất động sản
Phạm Văn Nam giảng bài trên lớp học siêu môi giới bất động sản

Thời gian đầu khi mới học việc của bạn là COPY y chang những gì đã được học và vận dụng vào công việc kinh doanh và cuộc sống,

Sau khi đã làm thành thạo bạn hãy sáng tạo và phát triển kiến thức kỹ năng cho lên level cao hơn

Phạm Văn Nam hành động bất chấp sự sợ hãi lên sân khấu chia sẻ về bán hàng bất động sản
Phạm Văn Nam hành động bất chấp sự sợ hãi lên sân khấu chia sẻ về bán hàng bất động sản

Thật sự thấm và thấu hiểu nỗi niềm của những người thầy khi nhìn thấy học viên của mình chưa có kết quả, nhưng thực sự lỗi không phải ở thầy mà ở mình, Mình hành động chưa mạnh mẽ, mình làm chưa đúng những gì thầy dạy, và mình còn quá nhiều rào cản,

error: Content is protected !!