Khách hàng của bạn thật sự là ai?

Phạm Văn Nam – Khách hàng thực sự của bạn là ai? Câu hỏi này nghe có vẻ đơn giản đúng không các bạn ? Nhưng khi tôi hỏi câu hỏi này cho 100 người thì có đến 99 người trả lời không đúng đủ

Trước đây cũng giống như họ tôi cũng nghĩ và nói rằng khách hàng của tôi là tất cả mọi người, một số người nói khách hàng của tôi là đàn ông, Có người nói khách hàng của tôi là đàn bà phụ nữ, thanh niên, …

Câu trả lời là sai nhưng thật sự hầu hết những người tôi hỏi họ đều chưa nhận chính xác, cụ thể chân dung khách hàng của mình, điều này dẫn đến việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng trở nên vô cùng khó khăn, và hoạt động kinh doanh ngày càng đi xuống do không có nhiều khách hàng dẫn đến doanh thu giảm

Vậy làm thế nào để biết khách hàng của bạn là ai?

error: Content is protected !!