Tại sao người dân đổ xô đi “xóa nợ” tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2021?

Tại sao người dân đổ xô đi “xóa nợ” tiền sử dụng đất trước ngày 132021

Tại sao người dân đổ xô đi “xóa nợ” tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2021?

Từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán. Thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ. Theo đó, mức thuế đất đóng mới sẽ cao hơn rất nhiều so với quy định cũ. Nguyên nhân của việc này là do ngày 26/10/2019. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2019/NĐ-CP. Sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về việc thu tiền sử dụng đất.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2016 mà chưa thanh toán. Thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật. Cách tính này được kéo dài đến hết ngày 28/2/2021. Như vậy đồng nghĩa với việc từ ngày 1/3/2021, các hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trường hợp khác

Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán nộp ngân sách Nhà nước thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ với Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các quận, huyện, thị xã ngay để được hướng dẫn thủ tục trả nợ theo chính sách quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP của Chính phủ trước ngày 28/2/2021. Theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội. Sẽ áp dụng với các trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP.  

Trường hợp có ghi nợ tiền sử dụng đất
Người dân đi xóa nợ tiền sử dụng đất trước ngày 1/3/2021

Cụ thể, Nghị định 45 quy định những người được ghi nợ tiền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.  

Cột mốc là ngày 1/3/2021

Như vậy, đối với những trường hợp nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 1/3/2016 đến thời điểm hiện tại. Vẫn chưa hoàn tất nộp thì sau ngày 1/3/2021. Sẽ phải nộp tiền sử dụng đất được tính theo bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 của Hà Nội. Với hệ số K mới điều chỉnh gần đây.  

Cụ thể, tiền sử dụng đất được tính theo phương pháp chi tiết như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá đất tính tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất x Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất – tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có) – Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có).

Trong đó, giá đất tính tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất được tính theo hệ số K. Trong khi mới đây, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ký ban hành Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn năm 2021 với hệ số K cao nhất ở mức 2,15. Do đó, tiền sử dụng đất của những trường hợp được ghi nợ phải nộp sẽ tăng theo.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!