Tại sao nhà đầu tư mua bất động sản không bán được ra ôm hàng lau nước mắt

  1. Đầu tư không đúng thời điểm mua
  2. Mua ở vị trí không có tiềm năng và chưa có nhu cầu thực
  3. Không có người hướng dẫn
  4. Mua bất động sản pháp lý không rõ ràng
  5. Mua đất
error: Content is protected !!