Bán hàng bùng nổ – Chương trình đào tạo cho gần 200 chuyên gia bất động sản tại TP Hồ Chí Minh

Tôi vừa kết thúc khóa huấn luyện bán hàng bùng nổ cho gần 200 chuyên gia môi giới bất động sản tại Thành Phố Hồ Chí Minh, 2 ngày với lượng kiến thức đặc quánh đã giúp cho học viên thay đổi về tư duy bán hàng, kiến thức bán hàng và những công cụ đúng để có thể bán và kinh doanh bất động sản

Bùng nổ doanh số bán bất động sản cùng các chuyên gia
Đào tạo bán hàng bất động sản cho các chuyên gia môi giới bất động sản

Một chương trình đào tạo vô cùng thú vị và ý nghĩa, Trong chương trình tôi đã giúp cho 6 bạn trai đang nghiện thuốc lá nặng và đã đứng lên sân khấu Tuyên Bố bỏ thuốc lá ngay lập tức, Đây là điều vô cùng tuyệt vời khiến cho toàn bộ học viên cảm động vô cùng, Điều này sẽ làm thay đổi cuộc sống của họ và những người thân của học viên

Phạm Văn Nam đào tạo môi giới bất động sản - Giúp học viên bỏ thuốc lá
6 Học viên tuyên bố bỏ thuốc lá ngay tại lớp học và cam kết không hút thuốc

Trong 2 ngày học tôi đã chia sẻ cho các nhà môi giới bất động sản những tư duy kinh doanh, Tư duy đúng về hoạt động bán hàng bất động sản, Những kiến thức đúng về bán hàng, và rất nhiều các công cụ giúp cho nhà môi giới có thể bán bất động sản một cách dễ dàng hơn

error: Content is protected !!