Các trường hợp cần đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Các trường hợp cần đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Các trường hợp cần đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Đồng thời có trách nhiệm đính chính và thu hồi lại giấy chứng nhận. Để khắc phục những sai sót trong quá trình cấp xảy ra.

Căn cứ vào khoản 1, điều 106, Luật đất đai 2013. Về các trường hợp đính chính quyền sử dụng đất: 

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân. Hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân. Hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó; 

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.      

Ủy ban nhân dân cấp huyện đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.      

Như vậy, cơ quan nào có thẩm quyền ban hành giấy chứng nhận. Thì cũng là cơ quan có thẩm quyền trong việc đính chính giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp mà pháp luật quy định.

Cảm ơn bạn đã xem bài Các trường hợp cần đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!