Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Trong nhiều trường hợp vì nhiều lý do khác nhau. Mà việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể bị sai lệch các thông tin. Như số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số thửa đất, diện tích đất… Khi phát hiện lỗi này cần phải làm thủ tục đính chính lại thông tin sai lệch trên sổ đỏ.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013. Có quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: 

“Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó”.  

quyền sử dụng đất
Phát hiện lỗi cần phải làm thủ tục đính chính
Và tại Khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai có quy định:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính”.

Như vậy, khi phát hiện phần tên chủ sử dụng đất có sai sót. Thì bạn có thể nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đính chính. 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Bản sao chứng minh nhân dân. 

2. Bản sao sổ hộ khẩu. 

3. Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

– Thời gian giải quyết: không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ    

Bước 2: Nộp hồ sơ đính chính giấy chứng nhận đã cấp: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. 

Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể (01 lần, bằng Phiếu hướng dẫn). Để người nộp hồ sơ biết cung cấp, bổ sung đúng quy định. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.    

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đính chính giấy chứng nhận đã cấp: 

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!