Cách hợp thửa khi 2 thửa đất khác mục đích sử dụng

Cách hợp thửa khi 2 thửa đất khác mục đích sử dụng

Cách hợp thửa khi 2 thửa đất khác mục đích sử dụng

Trường hợp này, bạn cần chuyển đổi mục đích sử dụng của một trong hai thửa đất để có cùng mục đích sử dụng sau đó tiến hành hợp thửa. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở thuộc trường hợp phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Khi đó, bạn cần chuẩn bị hồ sơ và tiến hành thủ tục sau: 

– Chuẩn bị hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm: 

  • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất 
  • Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng). 

– Nộp và tiếp nhận hồ sơ: 

Nơi nộp hồ sơ: 

Cách 1: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa để chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

Cách 2: Nơi chưa tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

– Tiếp nhận hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ thì bộ phận tiếp nhận sẽ ghi vào sổ tiếp nhận và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp (trong phiếu ghi rõ hạn trả kết quả). 

Nếu hồ sơ thiếu, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định. 

– Giải quyết yêu cầu:

Người có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

– Trả kết quả: 

Thời gian giải quyết: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 61 Nghị định 01/2017/NĐ-CP 

  • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; 
  • Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Cảm ơn bạn đẽ xem bài Cách hợp thửa khi 2 thửa đất khác mục đích sử dụng. Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!