Chưa xóa thế chấp công chứng được không?

Chưa xóa thế chấp công chứng được không

Chưa xóa thế chấp công chứng được không?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN. Ngày 6-6-2014 của Bộ Tư pháp, Bộ TN-MT. Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm. Việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản. Được thực hiện đồng thời với việc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm như sau: 

a) Trong trường hợp có văn bản đồng ý của bên nhận bảo đảm. Thì bên bảo đảm có quyền yêu cầu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trước khi xóa đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản đó. 

b) Hồ sơ đề nghị chỉnh lý biến động về người sử dụng đất. Chủ sở hữu tài sản bảo đảm được nộp đồng thời với hồ sơ yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm để cơ quan có thẩm quyền đăng ký thực hiện việc chỉnh lý biến động đồng thời với xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo thủ tục do pháp luật quy định.  

Căn cứ quy định trên

Khi đã có văn bản đồng ý xóa thế chấp của ngân hàng rồi mà nhà đất chưa làm thủ tục xóa thế chấp thì người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà vẫn được quyền chuyển nhượng, mua bán và yêu cầu công chứng, chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà bình thường. Tiếp đó hồ sơ đăng ký nhận chuyển nhượng nhà đất và hồ sơ xóa thế chấp. Phải nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để làm thủ tục chuyển quyền. 

Lưu ý: Văn bản đồng ý của ngân hàng. Là xác nhận của ngân hàng thể hiện tại “Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”. Theo mẫu số 03/XĐK được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT. Ngày 18-11-2011 của Bộ Tư pháp và Bộ TN-MT.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!