Chung tiền mua nhà đất thì sổ đỏ được cấp như thế nào?

Chung tiền mua nhà đất thì sổ đỏ được cấp như thế nào

Chung tiền mua nhà đất thì sổ đỏ được cấp như thế nào?

Tôi có một người bạn, bạn ý chia sẻ rằng. Có yêu một cô gái và hai người có góp vốn mua chung một mảnh đất. Thì bạn ấy muốn hỏi không biết sổ đỏ sẽ cấp cho ai. Và mong muốn của bạn ấy là, sau này khi hai người có đến được với nhau thì tài sản đó sẽ là tài sản chung. Còn nếu không đến được với nhau thì họ sẽ bán mảnh đất đó đi và chia đôi tiền vốn và lãi. Họ hỏi tôi việc Chung tiền mua nhà đất thì sổ đỏ được cấp như thế nào?

Trước hết, theo quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015 thì: “Sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản”. Do vậy trong trường hợp này pháp luật Dân sự hiện nay cũng quy định về vấn đề sở hữu chung tài sản. Tức là nhiều người có thể cùng được chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản đó.

sở hữu chung tài sản
Ảnh minh họa
Ngoài ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 thì:

“Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất. Nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất. Thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở. Tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận. Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu. Thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Đối với quyền sử dụng đất thì nhiều người có thể cùng sở hữu chung. Và khi cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thì trên Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sở hữu và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận. Nếu các chủ sở hữu có yêu cầu khác thì sẽ được cấp chứng một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Rất nhiều rủi ro khi 1 người đứng tên

Do vậy, trong trường hợp này bạn cùng những người đồng sở hữu còn lại. Sẽ thỏa thuận để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đồng sở hữu. Sẽ ghi đầy đủ thông tin của những người đồng sở hữu và cấp cho mỗi người một bản. Thì khi một trong số những người sở hữu muốn làm bất cứ giao dịch gì liên quan đến quyền sử dụng đất đó. Thì cần phải có ý kiến của những đồng sở hữu còn lại. Hoặc trong số đó có người chết thì phần tài sản của họ sẽ được phân chia. Và giải quyết theo quy định của pháp luật. Còn trong trường hợp nếu mọi người thỏa thuận cho một người đứng tên trên Giấy chứng nhận. Thì sẽ có rất nhiều rủi ro gặp phải.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!