Dùng sổ hồng hay sổ đỏ khi đi vay ngân hàng sẽ được nhiều tiền hơn?

Dùng sổ hồng hay sổ đỏ khi đi vay ngân hàng sẽ được nhiều tiền hơn

Dùng sổ hồng hay sổ đỏ khi đi vay ngân hàng sẽ được nhiều tiền hơn?

Phía trên tôi đã so sánh rất kỹ về sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng. Nên ở câu hỏi này, tôi sẽ không giải thích thêm nữa. Các bạn có thể theo dõi kĩ các phần trên để thấy được sự khác nhau giữa hai loại sổ.

Quy định của pháp luật về sổ hồng và sổ đỏ:

Theo Điều 11 Luật nhà ở năm 2005. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định sau đây:

“a) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở vừa là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư. Thì cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 

b) Nếu chủ sở hữu nhà không đồng thời là chủ sử dụng đất thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quy định tại khoản này được gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.”

 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Nhưng để thống nhất thành một loại Giấy chứng nhận, ngày 19/10/2009. Chính phủ ban hành Nghị định 88/2009/NĐ-CP và ngày 21/10/2009. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo nghị định và thông tư này, hai loại Giấy chứng nhận trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu chung và áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Tiếp tục quy định trên, Điều 97 Luật Đất đai 2013 cũng quy định: 

“1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước.  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai. Pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009. Vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.” 

Nếu đã được cấp Giấy chứng nhận trước 10/12/2009 có nhu cầu cấp đổi. Thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

tài sản khác gắn liền với đất

Vậy Dùng sổ hồng hay sổ đỏ khi đi vay ngân hàng sẽ được nhiều tiền hơn?

Qua những phân tích trên bạn có thể thấy, theo quy định của nhà nước. Sổ đỏ hay sổ hồng đều là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc sở hữu nhà ở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Các loại giấy tờ này về nguyên tắc có thể dùng làm tài sản đảm bảo. Khi vay vốn thế chấp nói riêng và vay vốn ngân hàng nói chung. 

Thực tế cho đến giờ vẫn lưu hành 3 loại giấy tờ là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, cả 3 loại giấy này có giá trị pháp lý như nhau. Nên khi đi vay thế chấp tại ngân hàng bằng cả 3 loại giấy này đều có thể vay được số tiền tương tự nhau. Việc vay được tiền nhiều hay ít phụ thuộc vào giá trị thực tế của mảnh đất/căn nhà mà bạn sở hữu. Chứ không phụ thuộc vào nó là sổ đỏ hay sổ hồng.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!