Có nên mua đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi có chuyển nhượng được không?

Có nên mua đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi có chuyển nhượng được không

Có nên mua đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi có chuyển nhượng được không?

Việc có nên hay không, chúng ta hoàn toàn có thể căn cứ vào pháp luật để phân tích. Theo Luật đất đai 2013, Đất trồng cây lâu năm có thể chuyển nhượng được. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý 1 số điều như sau: 

Vì đất trồng cây lâu năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Nên khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần đáp ứng điều kiện tại Điều 190. Luật đất đai 2013 về điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp. 

Theo Điều 190: Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp:

“Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ”

đất nông nghiệp

Luật đất đai năm 2013 quy định tại Điều 167 như sau:  

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho. Thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này. 

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: 

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này; 

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên; 

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự; 

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng. Việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Cảm ơn bạn đã xem bài Có nên mua đất trồng cây lâu năm chưa chuyển đổi có chuyển nhượng được không? Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!