Khi mất sổ đỏ thì phải làm gì và thông báo cho cơ quan nào?

Khi mất sổ đỏ thì phải làm gì và thông báo cho cơ quan nào

Khi mất sổ đỏ thì phải làm gì và thông báo cho cơ quan nào?

Trong quá trình sử dụng đất của mình. Không ít các trường hợp đã làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Hay còn gọi là sổ đỏ). Khi đó người sử dụng đất phải làm Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị mất. Việc cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất. Được quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai (tình trạng còn hiệu lực), như sau: 

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất. Về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. Trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. 

Luật Đất đai

Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số  24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014. Của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tình trạng còn hiệu lực) quy định. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK; 

– Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân. Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 3 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư. Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn. Phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. 

Cần trình đơn báo UBND

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT viện dẫn nêu trên. Khi hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất. Thì phải có đơn (văn bản) khai báo với UBND cấp xã nơi có đất. Về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 

UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã. UBND cấp xã có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận cho hộ gia đình và cá nhân. Về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày. Để hộ gia đình và cá nhân nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Cảm ơn bạn đã đọc bài Khi mất sổ đỏ thì phải làm gì. Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!