Không cùng mục đích sử dụng có được hợp thửa đất không?

Không cùng mục đích sử dụng có được hợp thửa đất không

Không cùng mục đích sử dụng có được hợp thửa đất không?

Đây là vấn đề được rất nhiều người dân băn khoăn khi tiến hành hợp thửa đất. Hợp thửa đất được hiểu là việc đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới. Được tạo thành từ các thửa đất liền kề, có cùng mục đích sử dụng đất. Hợp thửa đất không cùng mục đích sử dụng được không? Để trả lời cho câu hỏi này cần xem điều kiện để pháp luật cho phép người sử dụng đất hợp thửa đất là gì. Theo đó, các điều kiện để người sử dụng đất được phép hợp thửa gồm: 

Các thửa đất phải liền kề nhau: 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ”.   

Theo quy định này, để phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định. Thì các thửa đất khi hợp thửa phải nằm liền kề nhau. 

– Có cùng mục đích sử dụng đất: Tại tiết a điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Quy định về đối tượng thửa đất như sau:

“a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai…”.

Như vậy, căn cứ trên đã chỉ rõ thửa đất khi được hợp thửa phải có cùng mục đích sử dụng theo quy định về đất đai. Do đó, trường hợp của bạn muốn hợp thửa không cùng mục đích sử dụng sẽ không đáp ứng điều kiện nêu trên nên không thể tiến hành hợp thửa đất.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!