Làm thế nào để xác lập ưu tiên

Chúng ta thường có quá nhiều công việc cần phải làm trong cuộc đời, Tuy nhiên xác định được cái nào cần ưu tiên trước, cái nào sau cũng là vấn đề nan giải cho rất nhiều người 

Sau đây tôi chia sẻ cho các bạn biết một số cách để bạn có thể xác lập mục tiêu ưu tiên

1. Tuổi tác

Hầu hết mọi người xem tuổi tác là rào cản, Thực tế bạn có thể làm bất kể điều gì lẻ bất kì độ tuổi nào

Tuy nhiên nên lựa chọn việc gì bây giờ nên làm, việc gì để nhiều tuổi hơn hãy làm. Bạn nên xác định mình sẽ làm những điều gì qua từng thập kỉ

2. Con cái

3. Nợ nần

4. Công việc

5. Nhà ở

6. Bạn bè

7. Du lịch

8. Học hành

9. Quan tâm

10. Bản năng

error: Content is protected !!