Những dạng của Thành Công theo quan điểm cá nhân

Phạm Văn Nam Thành Công

Những  dạng của Thành Công trong cuộc sống

Trong bài viết trước tôi đã chia sẻ thuyết của thành công và đến bài viết  ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn 10 dạng phổ biến nhất của thành công 

Thông tin này để chia sẻ với bạn thông qua sự hiểu biết của tôi.

  1. Thành công về vật chất: Được định nghĩa là bạn có đủ về tiền bạc xe cộ, trang sức, du lịch, nhà, bất động sản
  2. Thành công về cảm xúc: là quan hệ sự hài lòng sự tự tin tự hào tình yêu
  3. Thành công về tri thức: đó là sự học hỏi kiến thức, sự thử thách, thông tin…
  4. Thành công về tinh thần: đó là những cái Ý thức về mục tiêu, những cái đúng lẽ phải, là trách nhiệm, là kiến thức.
  5. Thành công về thể chất: đó là bạn có bao nhiêu sức khỏe sự thắng kiện của bạn, năng lượng của nghệ, trách nhiệm của bạ thành công về tinh thần: đó là những cái Ý thức về mục tiêu, những cái đúng lẽ phải, là trách nhiệm, là kiến thức…
  6. Thành công trong kinh doanh: là doanh nghiệp của bạn luôn phát triển bản của tiếng tâm trong cộng đồng doanh thu lợi nhuận và có nhiều cơ hội kinh doanh
  7. Thành công về tầm ảnh hưởng: bạn có thể tác động đến ai khác có thể truyền bá những quan điểm cá nhân của bạn cho ai khác có sức ảnh hưởng đến những ai
  8. Thành công về môi trường nhà cửa vườn cây, bảo vệ trái đất này không ra sống riêng của anh.
  9. Thành công về thời gian: tuổi đời sống thọ, kỹ năng quản lý thời gian
  10. Thành công trong việc hợp tác là bạn có nhiềusự hợp tác trong công việc Bạn có đội nhóm và làm việc hiệu quả kết nối được nhiều khách hàng… Hình ảnh: Phạm Văn Nam Chủ tịch BNI Happy Chapter. Cùng Giám đốc Phát  triển BNI Việt Nam Bà Đào Lan Phương ( Bên Phải ngoài cùng),

Vậy làm thế nào để có thể biết và thành công đến với mình rằng mỗi người chúng ta đều sẽ có độ thành công nó khác nhau và không có những mục tiêu nào chung và có thể dễ đạt được, nhưng bạn đã thấy đó đã có sẵn những cái nền tảng để cho bạn chẳng cần phải bắt đầu từ con số không và bài viết tiếp theo tôi sẽ giúp cho bạn sử dụng chính xác Để bạn có thể đạt được đến thành công.

Còn tiếp nữa …..

error: Content is protected !!