Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là gì?

Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là gì

Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật là gì?

Theo quy định của pháp luật thì đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn. Bao gồm cả trường hợp cho thuê, giao đất cho hộ gia đình, cá nhân. Hay tổ chức người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… Thì khi hết thời gian sử dụng đất có thể được xem xét gia hạn sử dụng đất khi có nhu cầu và người sử dụng đất có đơn xin gia hạn và làm các thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất. Tuy nhiên thời hạn gia hạn quyền sử dụng đất sẽ không được vượt quá thời hạn quy định về thời hạn sử dụng đất tại điều 126 Luật Đất đai 2013.

Trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau: 

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường.

Loại 1: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế gồm có: 

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 
  • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; 
  • Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).
Nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường
Nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên môi trường

Loại 2: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có: 

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; 
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
Bước 2: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng

Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế. Để xác định nghĩa vụ tài chính; trình UBND cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất. 

Bước 3: Nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính

Trong trường hợp được gia hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính cho cơ quan tài nguyên và môi trường. 

Bước 4: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
  • Đối với trường hợp được gia hạn sử dụng văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; 

+ Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND xã để trao lại nếu như người gia hạn nộp hồ sơ tại cấp xã; 

  • Đối với trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất. Thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người sử dụng đất. Và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 hiện hành.
Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản

error: Content is protected !!