Những quy định về gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Những quy định về gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Những quy định về gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Đất đai là tài sản lớn, luôn được coi trọng ở nước ta. Vậy, quy định về quyền sử dụng đất như thế nào? Có được gia hạn quyền sử dụng đất khi hết hạn sử dụng đất hay không? Hồ sơ, thủ tục thực hiện như thế nào? … Nếu bạn đang có quyền sử dụng đất, bạn cần hiểu các quy định về gia hạn quyền sử dụng đất để bảo vệ quyền lợi của mình. Để giải đáp cho bạn về các thông tin trên, tôi sẽ chia sẻ với bạn như sau:

Về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013: 

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.  

Như vậy, đã hết thời gian sử dụng bạn hoàn toàn có quyền gia hạn để tiếp tục sử dụng với thời hạn là 50 năm.

gia hạn để tiếp tục sử dụng
Gia hạn để tiếp tục sử dụng 

Về thủ tục gia hạn được quy định tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: 

2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Tức là, hết hạn thời gian sử dụng đất. Thì bạn sẽ được tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm. Theo Điều 126 Luật đất đai mà không phải làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất.

Nếu bạn muốn xác nhận lại thời hạn sử dụng đất. Thì thực hiện trình tự thủ tục tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất; 

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai; 

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ. Xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp. Chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!