Phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng đúng không?

Phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng đúng không

Phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng đúng không?

Đối với đất có thời hạn sử dụng khi hết hạn sẽ phải gia hạn hoặc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu. Vậy, người dân phải gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn bao lâu? Tôi sẽ chia sẻ ngay với các bạn những quy định nhất định phải biết sau:

Lưu ý: Thủ tục dưới đây. Sẽ không áp dụng đối với trường hợp gia hạn tại cảng hàng không, sân bay dân dụng.

Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau: 

“1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng. Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án. Thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;”

gia hạn sử dụng đất trước khi hết hạn 6 tháng

Theo đó, những trường hợp sau đây nếu nhu cầu gia hạn sử dụng đất. Thì phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng: 

  • Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế. 
  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp. Mà được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Và có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. 

Tóm lại, khi thuộc trường hợp trên. Nếu có nhu cầu thì phải nộp hồ sơ gia hạn trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!