Thủ tục hợp thửa đất mới nhất hiện nay

Thủ tục hợp thửa đất mới nhất hiện nay

Thủ tục hợp thửa đất mới nhất hiện nay

Một trong các nguyên tắc sử dụng đất được quy định tại Điều 6 Luật Đất đai năm 2013. Là “Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”  

Tại Khoản 1 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ”.  

Đồng thời, tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2020. Của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy định về bản đồ địa chính quy định về đối tượng thửa đất như sau: 

“a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất. Hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được Nhà nước giao quản lý đất. Có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. 

… 

đ) Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở thì ranh giới thửa đất được xác định là đường bao của toàn bộ diện tích đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đó”. 

Vì vậy, các thửa đất liền kề khi hợp thửa tạo thành thửa đất mới. Thì các thửa đất đó phải có cùng mục đích sử dụng.

thửa đất đó phải có cùng mục đích sử dụng
Ảnh minh họa thửa đất có cùng mục đích sử dụng

Thủ tục hợp thửa đất mới nhất hiện nay là gì?

Hiện nay theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, tại Điều 75 quy định trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau: 

Các bước làm thủ tục tách thửa và hợp thửa đất đai 

Bước 1. Người sử dụng đất có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 

Bước 3. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện: 

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; 

– Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; 

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp. 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền). Thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau: 

– Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; 

– Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất. 

Trong trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất. Thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
  • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; 
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất.
    Hồ sơ tách thửa và hợp thửa đất đai 
Người sử dụng đất có yêu cầu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có: 

– Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu; 

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; 

– Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Mà có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp. Thì người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
  • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân. Đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!