Không đủ diện tích tách thửa thì mua bán đất được không?

Không đủ diện tích tách thửa thì mua bán đất được không

Không đủ diện tích tách thửa thì mua bán đất được không?

Đất đai là tài sản có giá trị lớn. Đối với người không có đủ tài chính thì mua đất với diện tích nhỏ. Tuy nhiên khi “không đủ diện tích tách thửa” thì có mua bán đất được hay không?

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013. Quy định: Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau: Có Giấy chứng nhận; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất. Ngoài ra, tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013. Thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Đất trong nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện. Thì được phép chuyển nhượng;  

Được phép chuyển nhượng

Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Trường hợp đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Như vậy, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được phép chuyển nhượng cho tới khi bị thu hồi.

Được phép chuyển nhượng

Để được tách thửa thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

  • Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu;
  • Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 03 m trở lên.
  • Không thuộc các trường không được phép tách thửa, cụ thể:
  • Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  • Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước. Mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Sổ đỏ theo quy định.
  • Thửa đất gắn liền với nhà biệt thự thuộc sở hữu nhà nước đã bán, đã tư nhân hóa. Nhưng thuộc danh mục nhà biệt thự bảo tồn, tôn tạo theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Thành phố. Do UBND Thành phố phê duyệt.
  • Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có thông báo thu hồi đất;
  • Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.
Hợp với thửa khác để làm sổ

Theo Khoản 3 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới”.

Theo quy định trên, để được cấp sổ đỏ khi mua đất không đủ điều kiện tách thửa. Thì phải hợp thửa với thửa đất khác liền kề sao cho diện tích, kích thước thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!