Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Bước 1. Nộp hồ sơ 
  • Nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. (địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa); 
  • Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nếu có nhu cầu. 
  • Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ. Thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 
Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ 
  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ và trao Phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ. 
Bước 3. Giải quyết 
Bước 4. Trả kết quả 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Văn phòng đăng ký đất đai
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm 4 bước

Thời hạn giải quyết: 

  • Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. 
  • Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày. 
  • Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Lưu ý: Thủ tục trên đây áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!