Cấp đổi và đính chính Sổ đỏ khác nhau không? Cách phân biệt?

Cấp đổi và đính chính Sổ đỏ có khác nhau không

Cấp đổi và đính chính Sổ đỏ khác nhau không? Cách phân biệt?

Khi người dân phân biệt được cấp đổi và đính chính Sổ đỏ sẽ biết cách xử lý, giải quyết. Khi Sổ đỏ bị hư hỏng, rách, bị mất hoặc bị sai thông tin.

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Cấp đổi, cấp lại và đính chính Giấy chứng nhận có những điểm khác nhau như sau:

Tiêu chí
Cấp đổi
Đính chính
Căn cứ pháp lý
– Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP          – Theo khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 – Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
Trường hợp áp dụng

Cấp đổi Sổ đỏ được thực hiện khi thuộc một trong bốn trường hợp sau:

– Có nhu cầu đổi Sổ đỏ được cấp trước ngày 10/12/2009 sang Sổ đỏ mới (mẫu mới đang áp dụng).  – Sổ đỏ đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;  – Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất.  – Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà trong Sổ đỏ chỉ ghi họ, tên vợ hoặc chồng, nay có yêu cầu cấp đổi để ghi họ, tên của cả vợ và chồng.

– Khi Sổ đỏ có sai sót thông tin trong trường hợp: + Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Sổ đỏ của người đó;  + Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.
Hồ sơ
Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất có thuộc một trong bốn trường hợp trên phải chuẩn bị hồ sơ cấp đổi Sổ đỏ, gồm: – Đơn đề nghị cấp đổi Sổ đỏ theo Mẫu số 10/ĐK; – Bản gốc Sổ đỏ đã cấp;  – Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Sổ đỏ đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Sổ đỏ sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Sổ đỏ đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng. Theo khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đính chính Sổ đỏ được chia làm 02 trường hợp: – Trường hợp 1: Sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ gồm:  + Đơn đề nghị để được đính chính.  + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. (Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT)  – Trường hợp 2: Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Sổ đỏ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Sổ đỏ đã cấp để thực hiện đính chính (không cần có đơn đề nghị, chỉ cần nộp lại Sổ đỏ đã cấp có sai sót).
Trình tự thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ – Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ như trên và gửi tới Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện. Nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc nộp hồ sơ tại UBND xã nơi có đất. Trong thời hạn luật định, UBND xã sẽ gửi hồ sơ hợp lệ tới cơ quan có thẩm quyền để cấp đổi sổ đỏ.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ  Cơ quan có thẩm quyền thực hiện: 

– Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;  – Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;  – Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.  Bước 3: Trả sổ đỏ đã được cấp đổi cho người sử dụng đất

Bước 1. Nộp hồ sơ – Nộp Sổ đỏ có sai sót;  –Phải nộp thêm đơn đề nghị để được đính chính nếu sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. 

Bước 2. Tiếp nhận và giải quyết  – Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Sổ đỏ có sai sót; 

– Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. 

Bước 3. Trả sổ đỏ đã được đính chính cho người sử dụng đất

Thời hạn giải quyết

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện việc cấp đổi Sổ đỏ như sau:

– Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.  – Không quá 50 ngày với trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ.

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện việc đính chính Sổ đỏ như sau: 

– Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Cảm ơn bạn đã xem bài Cấp đổi và đính chính Sổ đỏ khác nhau không? Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!