Trình tự thủ tục thanh toán xóa nợ tiền sử dụng đất là gì?

Trình tự thủ tục thanh toán xóa nợ tiền sử dụng đất là gì

Trình tự thủ tục thanh toán xóa nợ tiền sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP. Hộ gia đình, cá nhân nộp dần tiền sử dụng đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 5 năm. Kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đảm bảo khi hết thời hạn 5 năm. Thì hoàn thành thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất còn nợ. Quá thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ. Tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ và nhận thông báo của cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc.

Thông báo của cơ quan thuế phải có nội dung: Số tiền sử dụng đất còn nợ, số tiền chậm nộp. Thời hạn nộp tiền vào kho bạc là 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo. Nếu quá thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp hết. Thì phải thực hiện xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp theo quy định.

tiền chậm nộp theo quy định

Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ. Thì hộ gia đình, cá nhân cần thực hiện theo trình tự, thủ tục sau để được xóa nợ:

– Bước 1: Nộp hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc). Chứng từ nộp tiền (bản gốc) đến văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường. Để được xóa nợ ghi trên giấy chứng nhận. 

Trường hợp bị mất, thất lạc chứng từ thì hộ gia đình, cá nhân đến Kho bạc. Để được xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp. 

– Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ rà soát, đối chiếu hồ sơ đã nhận. Để thực hiện xóa nợ ghi trên giấy chứng nhận. Và trả lại giấy chứng nhận ngay trong ngày làm việc.

Hy vọng sau bài viết bạn biết Trình tự thủ tục thanh toán xóa nợ tiền sử dụng đất. Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!