Ai được quyền ký hợp đồng đất hộ gia đình khi mua bán, chuyển nhượng

Ai được quyền ký hợp đồng đất hộ gia đình khi mua bán, chuyển nhượng

Ai được quyền ký hợp đồng đất hộ gia đình khi mua bán, chuyển nhượng

Quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình. Nên việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân theo quy định tại Ðiều 109 Bộ luật Dân sự. Về chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình:

  • Các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thỏa thuận.
  • Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình. Phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý. Còn đối với các loại tài sản chung khác. Thì phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.

Như vậy, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của hộ gia đình. Thì phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Ở nước ta, việc xác định chủ sở hữu tài sản chung của hộ gia đình được căn cứ “sổ hộ khẩu” gia đình. Điều này có nghĩa là, những thành viên có tên trong sổ hộ khẩu gia đình tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền đất mang tên “Hộ gia đình”. Sẽ là những người có quyền sở hữu/sử dụng chung tài sản đó.

Cảm ơn bạn đã xem bài Ai được quyền ký hợp đồng đất hộ gia đình khi mua bán. Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!