Đất 50 năm không gia hạn vẫn được tiếp tục sử dụng?

Đất 50 năm không gia hạn vẫn được tiếp tục sử dụng

Đất 50 năm không gia hạn vẫn được tiếp tục sử dụng?

Khác với các loại đất có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài như đất ở thì đất nông nghiệp, đất dự án thường có thời hạn sử dụng là 50 năm. Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 phân loại đất đai thành 03 nhóm: 

Nhóm 1: Đất nông nghiệp 

Nhóm 2: Đất phi nông nghiệp 

Nhóm 3: Đất chưa sử dụng

Căn cứ Điều 126 Luật Đất đai 2013, một số loại đất có thời hạn 50 năm và cách xử lý khi hết thời hạn sử dụng:

STT Tên loại đất Thời hạn sử dụng Cách xử lý khi hết thời hạn
1 Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp gồm:  – Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối  – Đất trồng cây lâu năm  – Đất rừng sản xuất  – Giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối  – Đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là 50 năm Nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm
2 Hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp
Không quá 50 năm
Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê
3 Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối Được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá 50 năm
4 Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp  
5 Tổ chức được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư
6 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất, thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.
7 Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích. Đối với thửa đất sử dụng cho nhiều mục đích.  

Kết luận

Như vậy, đất 50 năm khi hết thời hạn sử dụng nếu có nhu cầu sử dụng thì được tiếp tục sử dụng. Nói cách khác, khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp (đất 50 năm) sẽ không bị thu hồi. Tại Điều 126 Luật Đất đai 2013 đã quy định về cách xử lý khi hết thời hạn sử dụng (được nêu rõ tại bảng trên). Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất được quy định rõ tại khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

 “2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

điều chỉnh thời hạn sử dụng đất

Như vậy, không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (gia hạn) nếu có đủ điều kiện sau: 

Điều kiện 1: Là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. 

Điều kiện 2: Đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất. (nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, chuyển đổi). 

Lưu ý: 

– Nếu hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo nhu cầu. 

– Riêng với trường hợp thuê đất mà hết thời hạn. Thì phải ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!