Đất chưa có sổ có được đền bù khi thu hồi không?

Đất chưa có sổ có được đền bù khi thu hồi không

Đất chưa có sổ có được đền bù khi thu hồi không?

Hiện nay, với sự phát triển của kinh tế ngày càng có nhiều dự án ra đời đòi hỏi phải cần một quỹ đất để xây dựng. Vì vậy mới đặt ra trường hợp thu hồi đất. Để được bồi thường về đất khi bị thu hồi. Thì đất có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) là một trong những điều kiện để được bồi thường. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đất không có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường:

Theo quy định tại Khoản 11, Khoản 12, Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013:
  • Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất. Hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. 
  • Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất. 
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

đất không có sổ đỏ khi bị thu hồi có được bồi thường

Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Luật Đất đai quy định:
  • Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường. Quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường. 
  • Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm; 
  • Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp Sổ mà chưa được cấp.  Như vậy, trường hợp không có Sổ đỏ sẽ được bồi thường. Nếu đất đang sử dụng có đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp.

Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường. Quy định tại Điều 75 của Luật đất đai 2013 thì được bồi thường. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Hy vọng sau bài viết bạn biết được Đất chưa có sổ có được đền bù khi thu hồi không? Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!