Được mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp khác tỉnh không?

Được mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp khác tỉnh không

Được mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp khác tỉnh không?

Khi chuyển nhượng đất nông nghiệp cần lưu ý về điều kiện chuyển nhượng đối với cả bên bán và bên mua nếu không muốn bị xử phạt và thu hồi đất. Trong Luật Đất đai 2013 hiện nay không quy định việc có cho phép người khác tỉnh được nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp không. Tuy nhiên, trường hợp chuyển nhượng đất nông nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Cụ thể: 

  • Điều kiện đối với bên chuyển nhượng: Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho khi có các điều kiện sau: 

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

+ Đất không có tranh chấp. 

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 

+ Trong thời hạn sử dụng đất (còn thời hạn sử dụng đất).

đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp 
  • Điều kiện đối với bên nhận chuyển nhượng: Điều 191 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, gồm: 

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng. Nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. 

+ Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân. Trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng. Nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. 

+ Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng. Nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở. Đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng. Nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp
Ngoài ra

Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cần lưu ý về hạn mức nhận chuyển nhượng đất. Theo Điều 130 Luật Đất đai 2013. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 10 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (hạn mức này theo từng địa phương, thời kỳ là khác nhau). 

Tuy vậy, do mảnh đất này sử dụng vào mục đích trồng lúa. Nên việc gia đình bạn có được nhận chuyển nhượng mảnh đất đó hay không phụ thuộc vào việc gia đình bạn có trực tiếp sản xuất nông nghiệp hay không? Nếu bạn không chứng minh được mình trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp. Bạn không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu chủ đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm. Sau đó chuyển nhượng cho bạn.

Như vậy, pháp luật không có quy định cấm người khác tỉnh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, các bên phải đảm bảo đáp ứng điều kiện chuyển nhượng trong từng trường hợp cụ thể. Đặc biệt đối với bên nhận chuyển nhượng nếu không đáp ứng các điều kiện trên mà vẫn cố tình nhận chuyển nhượng. Thì có thể bị xử phạt vi phạm.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!