Thủ tục tách thửa tách sổ đỏ từ A – Z đầy đủ nhất bao gồm?

Thủ tục tách thửa tách sổ đỏ từ A - Z đầy đủ nhất bao gồm

Thủ tục tách thửa tách sổ đỏ từ A – Z đầy đủ nhất bao gồm?

Tách sổ đỏ (tách thửa đất) là việc chia một mảnh đất đã có sổ đỏ thành nhiều mảnh đất khác nhỏ hơn nhưng phải đảm bảo đáp ứng quy định của Luật Đất đai về diện tích tối thiểu được tách thửa (theo Khoản 2 Điều 64 nghị định 43/2014/NĐ-CP). Tức là diện tích mà thửa đất mới hình thành và diện tích thửa đất còn lại sau khi tách không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được pháp luật quy định.

Lưu ý, diện tích tối thiểu này không tính phần chỉ giới xây dựng, hành lang an toàn giao thông… (nếu có). Trường hợp ngoại lệ, nếu diện tích đất sau khi tách thửa nhỏ hơn diện tích tối thiểu. Nhưng người sử dụng đất xin hợp thửa với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu thì vẫn được phép tách thửa, tách sổ đỏ.

Điều kiện tách sổ đỏ mới nhất 

Tại Điều 143, Điều 144 Luật Đất đai năm 2013. Quy định về đất ở tại nông thôn và đô thị. Theo đó, để đủ điều kiện tách thửa, cần chú ý: 

– Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Điểm đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Quy định thời gian thực hiện thủ tục tách thửa là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

– Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương. 

– Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

– Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.

Đất ở tại đô thị

Thủ tục tách sổ đỏ

  • Hồ sơ cần nộp: 

Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Quy định hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách Sổ đỏ bao gồm: 

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu 11/ĐK; 
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 
  • Số lượng: 01 bộ hồ sơ. 
  • Địa điểm nộp hồ sơ:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu. 

Cách 2: Không nộp tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.

– Nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính. 

– Nếu chưa thành lập bộ phận một cửa. Thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

  • Tiếp nhận hồ sơ 
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày. Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. 
  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ. Trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ (trong đó ghi ngày hẹn trả kết quả).
  • Thời hạn giải quyết:  Điểm đ khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Quy định thời gian thực hiện thủ tục tách thửa là không quá 20 ngày. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

bộ hồ sơ

Thời hạn:

Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày. Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

Các loại thuế, phí phải nộp:

Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định việc tách Sổ đỏ giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau là thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.  Khi thực hiện thủ tục tách Sổ đỏ, phải nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng 0,5% giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng tách thửa. Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP. Ngoài ra, còn phải nộp một số khoản lệ phí cấp Giấy chứng nhận, phí đo đạc, phí công chứng…

Cảm ơn bạn đã xem bài Thủ tục tách thửa tách sổ đỏ. Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!