Góp vốn dự án chung cư có được ưu tiên mua căn hộ?

Góp vốn dự án chung cư có được ưu tiên mua căn hộ

Góp vốn dự án chung cư có được ưu tiên mua căn hộ?

Một bạn hỏi tôi: Tôi có hợp tác với một công ty bất động sản là chủ đầu tư để thực hiện dự án nhà chung cư tại Quận 9. Vậy cho tôi hỏi khi dự án đủ điều kiện mở bán. Thì tôi có thể thỏa thuận với chủ đầu tư được ưu tiên quyền đăng ký mua căn hộ không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật Nhà ở. Quy định về vốn cho việc phát triển nhà ở thương mại: 

“Điều 69. Vốn phục vụ cho phát triển nhà ở thương mại 

… 

2. Vốn huy động thông qua hình thức góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.”

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015. Về ký kết hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở: 

“a) Trường hợp ký hợp đồng huy động vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Luật Nhà ở. Thì phải đáp ứng các hình thức, điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở và quy định tại Khoản 3 Điều này. 

Bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết quy định tại điểm này chỉ được phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận trong hợp đồng; chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn quy định tại điểm này hoặc các hình thức huy động vốn khác để phân chia sản phẩm nhà ở hoặc để ưu tiên đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở; …”

Như vậy, đối với trường hợp Góp vốn dự án chung cư có được ưu tiên mua căn hộ không? Thì chủ đầu tư không được áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia sản phẩm. Hoặc ưu tiên quyền đăng ký, đặt cọc, hưởng quyền mua nhà ở. Hoặc để phân chia quyền sử dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn. Do đó bạn không thể thỏa thuận với chủ đầu tư. Bạn chỉ có thể nhận được lợi nhuận (bằng tiền hoặc cổ phiếu) trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo thỏa thuận các bên đã ghi trong hợp đồng.

Mời bạn xem thêm chia sẻ kênh Youtube Phạm Văn Nam

Bản quyền thuộc về Phạm Văn Nam và cộng sự. Cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có phép bằng văn bản.

error: Content is protected !!